Lions Clubs

Tarptautinės LIONS klubų asociacijos uždaviniai


  • KURTI ir įtvirtinti savitarpio supratimą tarp tautų.
  • TALKINTI aiškinant ir įdiegiant teisingo vadovavimo principus ir pilietiškumą.
  • SKIRTI ypatingą dėmesį moralinei ir socialinei bendruomenės būklei.
  • VIENYTI klubus draugystės, bičiulystės ir savitarpio supratimo terpėje.
  • LAISVAI DISKUTUOTI apie įvairiausias visuomeninio gyvenimo problemas, neliečiant religinių įsitikinimų ir politikos.
  • SKATINTI nesavanaudišką veiklą visuomenės labui, diegti aukštus etinius standartus versle, privačiuose ir visuomeniniuose darbuose.

©

LIONS klubų asociacija
Adresas: Aguonų g. 7-6, Vilnius

Juridinio asmens kodas: 300082146

cs@lionsclubs.lt