Lions Clubs

Šiaulių "liūčių" tradicija – stipendija Šiaulių universiteto studentui


Šiaulių moterų LIONS klubas tradiciškai Kovo 11-osios proga įteikė stipendiją Šiaulių universiteto studentui, turinčiam negalią.

Šiaulių "liūtės" tęsia gražią tradiciją ir kasmet, minint Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo metines, skiria specialią stipendiją geriausiai studijuojančiam Šiaulių universiteto studentui, turinčiam negalią.

1000 eurų stipendija šįkart įteikta Šiaulių universiteto Technologijos, fizinių ir biomedicinos mokslų fakulteto finansų matematikos bakalauro studijų programos ketvirtakursiui Aisčiui Norkui. Nuo 2014 m. ši stipendija pavadinta ilgamečio klubo rėmėjo šviesaus atminimo Harmannuso Hulsingos vardu.

Apdovanojimą studentui įteikusi Šiaulių moterų LIONS klubo prezidentė Jūratė Rauduvienė džiaugėsi,  jog klu­bas ga­li pa­ska­tin­ti jau­no žmo­gaus per­spek­ty­vą: „Džiaugiamės, galėdamos prisidėti prie jaunuolio planų įgyvendinimo. Linkime, kad Šiaulių universitete įgytas žinias būtų kur pritaikyti, kad lauktų šviesi, įdomi ir prasminga ateitis“.

Šiaulių universiteto administracijos vykdomasis direktorius Juozas Pabrėža pažymėjo, kad kandidatas stipendijai gauti buvo išrinktas iš dvylikos stiprių pretendentų. Kandidatas buvo renkamas pagal mokymosi pasiekimus ir aktyvumą universiteto gyvenime. Aistis Norkus, anot J. Pabrėžos, "nugalėjo" be konkurencijos.

Finansų matematikos studijas pasirinkęs Aistis sakė, kad stipendijos nesitikėjo. „Maloniausi apdovanojimai yra tie, kurių nesitiki gauti, - džiaugėsi jis. - Nežinau, kur panaudosiu stipendiją, tačiau tikrai neiššvaistysiu“. Vaikinas pasakojo, kad su­dė­tin­gą spe­cia­ly­bę pasirinko dėl didesnių atei­ties perspek­ty­vų. Šiuo me­tu Aistis koncentruojasi į ba­ka­lau­ro dar­bą, ieš­ko­si dar­bo ir mąsto, kokias magistro studijas pasirinkti. Nuo vai­ky­stės ne­pa­gy­do­ma li­ga sergantis Aistis atviravo, kad visur turi įdėti daugiau pastangų nei sveikieji, bet viskas įmanoma.

 

Turite klausimų?

©

Lietuvos LIONS klubų asociacijos rekvizitai:


Adresas: Aguonų g. 7-6, 03213 Vilnius

Juridinio asmens kodas: 300082146

El. paštas: cs@lionsclubs.lt

Sąskaitos Nr. LT123500010002249247

SWIFT kodas: EVIULT21XXX

Banko kodas: 35000, „Paysera LT“, UAB

Kviečiame geros valios žmones prisidėti prie kilnių LIONS veiklos tikslų ir aukoti. Dėkojame už Jūsų gerumą.