Lions Clubs

LIONS klubų asociacijos valdyba


 

Asociacijos kolegialus valdymo organas – Valdyba. Šią sudaro ne mažiau kaip 9 nariai, kuriuos iš asociacijos narių delegatų vienerių metų kadencijai renka ir tvirtina Konferencija.

2018-2019 m. LIONS klubų asociacijos valdybos nariai

Gubernatorius - Gintautas Piragius
 
I vicegubernatorius - Almantas Pėstininkas
 
II vicegubenatorius - Daiva Grikšienė
 
Valdybos narys (PDG) - Kazimieras Rimeikis
 
Valdybos narys - Sigita Skarupskienė
 
Valdybos narys - Jolanta Gulbinienė
 
Valdybos narys - Laimutė Šulinskienė
 
Valdybos narys - Andrius Stasiukynas
 
Valdybos narys - Violeta Tylienė
 

 

2018-2019 m. Lietuvos LIONS klubų valdyba (iš kairės į dešinę): Daiva Grikšienė (II vicegubernatorė, Šiaurės vakarų regiono vadovė, Žemaitijos zonos vadovė), Jolanta Gulbinienė (Kauno zonos vadovė), Virginijus Jasaitis (Global Service Team Chairperson (GST)), Gintautas Piragius (gubernatorius), Laimutė Šulinskienė (Pajūrio zonos vadovė), Andrius Stasiukynas (Jungtinės zonos vadovas, Global Membership Leader (GML)), Almantas Pėstininkas (I vicegubernatorius, Pietryčių regiono vadovas), Sigita Skarupskienė (Šiaulių zonos vadovė), Kazimieras Rimeikis (Past District Governor (PDG)), Violeta Tylienė (iždininkė, Vilniaus zonos vadovė)

 

Turite klausimų?

©

LIONS klubų asociacija
Adresas: Aguonų g. 7-6, Vilnius

Juridinio asmens kodas: 300082146

cs@lionsclubs.lt