Lions Clubs

LIONS valdyba


LIONS klubų asociacijos valdyba

Asociacijos kolegialus valdymo organas – Valdyba. Valdybą sudaro ne mažiau kaip 9 nariai, kuriuos iš Asociacijos narių delegatų, vienerių metų kadencijai, renka ir tvirtina Konferencija.

2018-2019 m. LIONS klubų asociacijos valdybos nariai

Gubernatorius - Gintautas Piragius
 
I vicegubernatorius - Almantas Pėstininkas
 
II vicegubenatorius - Daiva Grikšienė
 
Valdybos narys - PDG Kazimieras Rimeikis
 
Valdybos narys - Sigita Skarupskienė
 
Valdybos narys - Jolanta Gulbinienė
 
Valdybos narys - Laimutė Šulinskienė
 
Valdybos narys - Andrius Stasiukynas
 
Valdybos narys - Violeta Tylienė
 

 

©

LIONS klubų asociacija
Adresas: Aguonų g. 7-6, Vilnius

Juridinio asmens kodas: 300082146

cs@lionsclubs.lt