Lions Clubs

Lionizmo judėjimas Lietuvoje


 
Lietuvoje Lions judėjimas yra jaunas, prasidėjęs tik 1990 m. Šiuo metu oficialiai inauguruoti ir priimti į tarptautinę Lions klubų asociaciją 30 Lietuvos klubų: penki Vilniaus, trys Kauno, trys Klaipėdos, Panevėžio, keturi Šiaulių, Telšių, Užpalių Nidos ir Jurbarko, Palangos, Vilkaviškio ir t.t. Iš 30 Lietuvos LIONS klubų 13 - Panevėžio, Šiaulių, Telšių ir Vilniaus "Sostinės", Kauno "Tauro" ir t.t. - yra vyrų, 8 klubai yra tik moterų - Klaipėdos apskrities moterų LIONS klubas "Smiltė", Šiaulių, Druskininkų, Mažeikių ir Palangos moterų, Vilniaus moterų, Telšių moterų, Kėdainių moterų LIONS klubai, kiti klubai - mišrūs. 1999 m. gegužės mėn. buvo inauguruotas pirmasis LEO (jaunimo) klubas Klaipėdoje.
 
Pati svarbiausia Lions klubų kūrimosi sąlyga yra ta, kad į klubą turi susiburti žmonės, siejami tarpusavio supratimo, pasitikėjimo ir pasiryžimo pagal galimybes padėti kitiems, tai yra sąžiningai ir garbingai laikytis pagrindinio lionizmo principo ir šūkio "Mes tarnaujame!". Iki šiol iš esmės Lietuvos Lions klubai šį principą įgyvendina dviem keliais:
 
- padedami rėmėjų ir globėjų iš užsienio Lions klubų;
 
- patys Lietuvos Lions klubai rengia įvairias labdaros ir paramos akcijas: koncertus, vakarus, talkas, kitus renginius, organizuoja ir atlieka įvairius darbus.
 
Lietuvos Lions klubai dalyvauja įvairiose tarptautinėse programose, pvz., LIONS QUEST, Jaunimo apsikeitimo vasaros stovyklose ("Youth Exchange"), Jaunųjų baltų darbo praktikoje kitose šalyse ("Young Balts in Practice"). Olandijos LIONS klubų apygardos D-110 iniciatyva Lietuvoje įkurtas PINNL (People in Need Need Lions) komitetas (jį sudaro 5 nariai iš įvairių Lietuvos Lions klubų), kurio pagrindinis tikslas yra parinkti, įvertinti, aprobuoti ir pateikti Olandijos rėmimo fondui Lietuvoje įvairius rėmimo projektus. Jau prigijusios dvi gražios tradicijos:
 
- daugelis Lietuvos Lions klubų kiekvieną pavasarį (balandžio-gegužės mėn.) vykdo akcijų ciklą "Aš noriu matyti pavasarį";
 
- kiekvienais metais rugsėjo mėn. klubų nariai su šeimomis suvažiuoja į vykstačius teorinius ir praktinius Lietuvos Lions klubų forumus ir klubų valdybos mokymus. Skleisdami lionizmo idėjas, Lions klubų nariai patys vysto ir plečia sugebėjimus, ryšius, diegia aukštus etinius standartus komercijoje, privačiuose darbuose ir visuomeninėje veikloje.

©

LIONS klubų asociacija
Adresas: Aguonų g. 7-6, Vilnius

Juridinio asmens kodas: 300082146

cs@lionsclubs.lt