Lions Clubs

Almantas Pėstininkas


Almantas Pėstininkas, LIONS valdybos I-asis vicegubernatorius, Pietryčių zonos vadovas

„Parama yra ne atsitiktinumas, o tęstinumas“


Kada, kodėl ir kaip jūs tapote LIONS organizacijos nariu?

LIONS judėjime esu dėl organizacijos vertybių. LIONS pavadinimo raidės reiškia laisvę, intelektą ir mūsų tautų saugumą (angl. Liberty, Intelligence, Our Nations Safety). Šios vertybės mus vienija, leidžia turėti savo nuomonę ir laisvai ją reikšti. Šios vertybės ypač svarbios turint omenyje Lietuvos geopolitinę situaciją, kad, nors ir atrodome saugi šalis, vis tik galime būti pažeidžiami ir turime rūpintis savo saugumu. Todėl LIONS deklaruojamos vertybės ir dabar yra gyvos ir svarbios. 

Į LIONS klubą mane pakvietė prieš 15 metų, tačiau tuo metu vaikai dar buvo maži, didžiąją dalį laiko skyriau verslui, o po kurio laiko suvokiau, kad visų pinigų neuždirbsiu ir pats pradėjau ieškoti žmonių, kurie mane kvietė į LIONS. Norėjau laiką skirti visuomeninei veiklai, man atrodė prasminga tai, kad savo veikla galiu padėti kitiems, ir tai daryti ne kaip vienišas vilkas, o su komanda. Tąkart Kauno LIONS klubo narys, dabar jau buvęs gubernatorius Kazimieras Rimeikis man pasakė „noriu, kad suburtum naują bendraminčių klubą“ ir šiemet Kauno Tauro LIONS klubui jau 10 metų. Jis turi savo branduolį, tradicijas, yra stabilus, tvirtų moralinių nusistatymų vyrų klubas, kurio nariai palaiko vieni kitus ir teikia pagalbą kitiems.

Kas jus motyvuoja jau dešimt metų užsiimti LIONS veikla?

Lietuvoje vis dar jaučiu bendruomeniškumo stygių. Po sovietmečio visi buvome sustatyti į vieną liniją – turėjome mokytis verslauti, išmokti tai, ko mūsų tėvai nežinojo. Ateidami į laisvą rinką turėjome parduoti save, savo prekes, uždirbti pinigų šeimoms ir tas bendruomeniškumas buvo išnykęs, o dabar per įvairias organizacijas mes turime jį sukurti. Tik skatindami gėrį ir bendruomeniškumą mes kursime visuomenę, kurioje gera gyventi.

Vienas lauke – ne karys. Parama yra ne atsitiktinumas, o tęstinumas. Ne tik materialūs dalykai yra svarbūs. Pavyzdžiui, nebuvau kraujo donoras, kol mūsų klubo narys – karikatūristas ir stiklo menininkas Edmundas Unguraitis – nesusirgo onkologine liga, ir mes, visi klubo nariai, susiorganizavome bei tapome kraujo donorais. Dažnai klubas tampa ta vieta, kuri sumotyvuoja padaryti tai, ko vienas nesugalvočiau ar neprisiruoščiau.

Labai gerai, kad Lietuvoje veikia net 32 LIONS klubai – bendraminčių randame ir kituose miestuose.

Kas būdinga būtent Kauno Tauro LIONS klubo veiklai?

Švęsdami klubo dešimtmetį galime pasidžiaugti, kiek daug šaunių darbų padaryta: VDU Muzikos akademijai padovanojome vargonus ir jauni žmonės gali tobulėti šioje srityje. Neįgaliųjų darželiui Kaune padovanojome multiprojekcinę erdvę, kur vaikučiai gali praleisti laiką, lavintis ir tobulėti, Kauno valstybiniame dramos teatre įrengėme kurtiesiems skirtą titravimo lentą – dabar spektaklio kalba yra titruojama ir kurtieji gali lankytis teatre. Rėmėme sveikatos ir integracijos klubą „Sauliukas“, viešąją įstaigą „Ištiesk pagalbos ranką“, vaikų sanatoriją „Žibutė“, vaikų darželį „Spindulėlis“, tęstinį projektą „Robolyga“, kurio metu vaikai kuria robotus ir su jais dalyvauja varžybose.

Esame suteikę daug smulkios paramos. Pavyzdžiui, kasmet Kauno socialinės rūpybos skyrius mums atrenka miesto ir rajono vaikučius su regėjimo sutrikimais ir kasmet nuperkame jiems apie 100 akinukų, kad tėveliams tai nebūtų našta. Mūsų nariai bei klubą palaikantys žmonės klubui skiria 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio. Organizuojame renginius, kurių metu pritraukiame rėmėjų lėšas ir jomis paremiame žmones, kuriems, mūsų žiniomis, tuo metu labiausiai reikia paramos.

Viena iš LIONS prioritetinių sričių – parama jaunuoliams su regėjimo negalia, tad kasmet remiame aklųjų ir silpnaregių centrą, spalį dalyvaujame Baltosios lazdelės dienose, silpnaregiui vaikinui nupirkome akordeoną, kad galėtų profesionaliai koncertuoti; kiti LIONS klubai padėjo įsigyti kitų muzikos instrumentų.

Kauno Tauro LIONS klubas kasmet skiria stipendijas aukštąjį mokslą pasirinkusiems regėjimo negalią turintiems studentams. Silpnas regėjimas apsunkina jaunuolių studijas, bet tarp jų yra daug gabių žmonių, tad skatiname juos rinktis ne vien neregiams būdingas specialybes, bet ir universitetines studijas.

Iki šiol širdį džiugina neregės Lauros istorija. Žuvus jos tėčiui, šeima liko be maitintojo. Bandėme padėti jos mamai susirasti darbą, ką tik studijas pradėjusiai Laurai pirkome kompiuterį su spec.programa neregiams, skyrėme jai stipendiją. Dabar Laura yra pabaigusi universitetą, sukūrė šeimą, pagimdė vaiką, sėkmingai dirba – džiaugiamės, kad ji su savo entuziasmu ir mūsų palaikymu pasiekė tai, ko norėjo.

Su Kauno LIONS klubo parama įgyvendintas išskirtinis projektas – Kaune įkurtas pirmasis Rytų Europoje akių bankas.

Išvardinau dalį mūsų klubo veiklų, tačiau LIONS klubų Lietuvoje yra net 32 ir kiekvienas vykdo savitą naudingą veiklą, tad tai sukuria dar didesnį teigiamą poveikį visuomenei.

Už ką esate atsakingas 2018-2019 metų LIONS valdyboje?

Į LIONS valdybą stengiamės pritraukti kuo aktyvesnius žmones, kurie padėtų klubams koordinuoti savo veiksmus ir surasti bendras tarpusavio veiklas, noriai dalintųsi savo patirtimi.

LIONS nėra verslo struktūra ir mes neturime slėpti to, kas mums gerai sekasi. Kai klubai dalyvauja vieni kitų renginiuose ir dalinasi patirtimi apie savo sėkmingus sumanymus, jie gali surinkti daugiau lėšų labdarai ir paremti daugiau žmonių.

LIONS veikloje kiekvienas komandos narys duoda tai, ką moka geriausiai. Pavyzdžiui, vienas turi malkų, kitas – transporto, ir galime paremti šeimas, kurios neturi malkų kūrenimui.

Valdyba LIONS klubus yra apjungusi į zonas, kad nutolę klubai galėtų bendrauti tarpusavyje renginiuose bei kitomis formomis, taip pat dalintis patirtimi. LIONS vertybės mus apjungia bendriems darbams, kurie neatneš finansinės naudos, bet atneš didžiulį moralinį pasitenkinimą.

Naujoje valdyboje esu Pietryčių regiono, apimančio 18 klubų, vadovas. Mano prioritetas – naujų klubų kūrimas ir plėtra, nes turime patirties ir įdirbio, turime su kuo palyginti.  Lietuvoje dar daug miestų ir miestelių, kurie neturi LIONS klubo arba turi tik moterų arba vyrų klubus.

Mano tikslas per 2018-2019 metus surasti lyderius, kurie galėtų iš raktinės 3-6 žmonių grupės išauginti maždaug 30-ies narių klubą.  Viso pasaulio nepakeisime, bet stengtis pagerinti vis tiek reikia. Ir mes tai galime – padėti žmonėms, užvesti juos ant kelio.

Yra miestelių, kurie dar neturi LIONS klubo, tačiau tikiu, kad tai – tik laiko klausimas. Man patinka tai, ką mačiau užsienyje: kai kur prie įvažiavimo į miestelį būna LIONS ženklas, reiškia – čia veikia LIONS klubas.

Kokį matote ryšį tarp savo veiklos LIONS klube ir kitų gyvenimo sričių – šeimos, profesinės veiklos?

Dalyvavimas LIONS veikloje turi didžiulę įtaką šeimai. Kiekvienais metais savo vaikus galime siųsti į užsienio stovyklas, jie gyvena tos šalies šeimose, mato kitokią kultūrą, tarptautinėse stovyklose papuola į daugybės skirtingų kultūrų bendruomenę, kurioje kiekviena šalis, gerbdama jaunuolių individualumą, pateikia tai, ką vietinė kultūra turi geriausio.

Vaikai, važiuodami į LIONS mainų stovyklas, ruošia savo šalies pristatymus, vežasi vėliavą, pristato vaizdinę medžiagą, gamina lietuviškus patiekalus. Mes turime savo istoriją, kuri mažai žinoma kitose šalyse, o LIONS stovyklose vyksta kultūros mainai, ten sužinome, kaip gyvena kiti, kodėl jie tokie, kaip jie mąsto, parsivežame naujų idėjų.  Pagal mūsų jaunuolius ir sprendžiama, kokia ta Lietuva.

Dažnai vaikai išvažiuoja susikaustę, o grįžta su prasiplėtusiu požiūriu. Bendravimas tarp vaikų greitai tampa neformalus, vaikai pramoksta įvairių kalbų. Mes į savo šeimą buvome priėmę vaikų iš Meksikos, Austrijos, Italijos, Naujosios Zelandijos – tai unikali patirtis. Manau, tai yra didis LIONS organizacijos gerumas, kad turime tokias galimybes – priimti ir išsiųsti vaikus.

Man smagu, kad su šeimomis kasmet dalyvaujame didžiosiose aplinkos tvarkymo talkose – manau, tai puikus pavyzdys mūsų vaikams, kad galime apsitvarkyti ir paprastuoju būdu, savo rankomis, nes ir tokio apsitvarkymo mūsų visuomenei reikia.

Kaip jūs paaiškintumėte nepažįstamajam – kas tai yra LIONS, kuo ši organizacija užsiima, kokie žmonės gali tapti LIONS nariais?

LIONS yra neabejingų žmonių organizacija, savanoriškai teikianti pagalbą kitiems. Jeigu esi aktyvus ir tave domina visuomeninė veikla – paskambink. Mes atviri žmonėms, kurie nori ir gali padėti kitiems.

LIONS veikloje gali dalyvauti įvairių profesijų ir pareigų žmonės, nebūtinai verslininkai, kaip dažnai klaidingai įsivaizduojama. Pavyzdžiui, LIONS nariu buvo a.a. Vytautas Kernagis – iki šiol smagu prisiminti, kaip šis unikalus kūrėjas prisidėjo prie visuomeninės klubų veiklos.

Kaip jūs matote LIONS vaizdmenį Lietuvos visuomenėje?

Dalyvavimas LIONS veikloje ne apriboja, o išlaisvina, leidžia turėti savo bendraminčių, o bendraminčiai visuomet mus patempia aukštyn. Pavyzdžiui, vienas mūsų klubo narys yra ir Donorų asociacijos, ir Šaulių sąjungos narys, tad LIONS organizacija nevaržo kitų interesų. Šaunių draugų būryje galime nuveikti  žymiai daugiau.

Pilnaverčiai LIONS nariai būna subrendę, patys rodo iniciatyvą gyvenime, - kuo daugiau tokių žmonių Lietuvoje!

Visuomenėje gerų darbų nebūna per daug. Turime potencialo plėstis, nes reikalavimai naujiems nariams nėra aukšti – LIONS klubuose laukiami geri žmonės, neabejingi ir galintys padėti kitiems. 

Kai gerus žmones apjungiame kilniems darbams – tokioje visuomenėje gyventi būna tik geriau, saugiau ir lengviau.

Duoti smagiau nei imti, todėl LIONS narių akyse matome daug džiaugsmo.

Turite klausimų?

©

Lietuvos LIONS klubų asociacijos rekvizitai:


Adresas: Aguonų g. 7-6, 03213 Vilnius

Juridinio asmens kodas: 300082146

El. paštas: cs@lionsclubs.lt

Atsiskaitomosios sąskaitos Nr. LT123500010002249247

SWIFT kodas: EVIULT21XXX

Banko kodas: 35000, „Paysera LT“, UAB

 

Kviečiame geros valios žmones prisidėti prie kilnių LIONS veiklos tikslų ir aukoti. Dėkojame už Jūsų gerumą.